Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 2022 Naujųjų metų!

LFDPS Sveikinimas

Viltingai žvelkite į ateinančius metus. Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių. Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės. Viltingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni! LFDPS Valdyba

Pasirašyta nauja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis

Pasirašyta nauja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis

ATSISIŲSTI SUTARTIES KOPIJĄ Šiandien sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys kartu su devyniomis medikus atstovaujančiomis profesinių sąjungų organizacijomis pasirašė naują Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinę sutartį, užtikrinančią visų profesinių sąjungų narių – LNSS įstaigų darbuotojų – socialines garantijas, stabilų darbo užmokesčio kilimą bei papildomas garantijas, nei numato šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas. „Džiaugiuosi, kad […]

NAUJA LNSS ŠAKOS SUTARTIS

NAUJA LNSS ŠAKOS SUTARTIS

Šiandien, 13 val. LR sveikatos apsaugos ministerijoje bus pasirašyta nauja LNSS šakos sutartis, galiosianti 2022-2024 metais. Taip tęsiama socialinės partnerystės tarp profesinių sąjungų, SAM ir darbdavių tradicija, kuri buvo pradėta prieš 3 metus. Pasiektas bendras sutarimas dalyvaujant net 9 profesinėms sąjungoms (Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos […]

Lygios galimybės darbe

Lygios galimybės darbe

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1 straipsnyje nustatyta, kad: visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, kad: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Nr. 5

ROFESINIŲ SĄJUNGŲ NAUJIENOS

Lygybė. Kovo 4-ąją Europos Komisija pagaliau paskelbė direktyvos, skirtos didinti atlyginimų skaidrumą ir taip mažinti moterų ir vyrų atlyginimų atskirtį už vienodą ar vienodos vertės darbą. TDO.Tarptautinė darbo organizacija neseniai paskelbė didelį tarptautinį tyrimą dėl profesinių sąjungų vaidmens tendencijų per Covid-19 pandemiją (Global Trend Analysis on the Role of Trade Unions in Times of COVID-19). […]

Dėl skiepijimo vaistinėse

Dėl skiepijimo vaistinėse

Sveikatos apsaugos  ministerija, siekdama gerinti gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos vakcinomis prieinamumą ir didinti jo apimtis, artimiausiu metu svarsto galimybę suteikti teisę vaistinėms, turinčioms ASPĮ licenciją teikti IPV paslaugas, vykdyti gyventojų skiepijimą valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos vakcina. Primenu, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai numato skiepijimą nuo erkinio encefalito ir sezoninio gripo. Tuo tikslu šiuo metu […]

Dėl valstybės subsidijos poilsiui skyrimo farmacijos sektoriaus darbuotojams

Dėl valstybės subsidijos poilsiui skyrimo farmacijos sektoriaus darbuotojams

Farmacininkai lauks kito etapo, atrodo, kad jis jau prasidėjo. Tik visada jausime nuoskaudą, kad Lietuvoje mes turime dirbti už skambų žodelį AČIŪ. O išdalintas subsidijas grąžinsime visi, kam priklausė ir kam nepriklausė. Mes nepapuolėme rugpjūtį, mokytojai papuolė rugsėjį. Keista. ATSISIŲSTI VISĄ DOKUMENTĄ

Gerbiami kolegos farmacininkai, mūsų subsidijas atidavė mokytojams

Gerbiami kolegos farmacininkai, mūsų subsidijas atidavė mokytojams

Tik įsiskaitykite, ar šiame sąraše farmacininkai yra. Kas suklydo, ar sąrašosudarytojai, ar pinigų skirstytojai. LIETUVOS REPSUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SVEIKATINIMO VEIKLOS SPECIALISTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO 2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-2101 Vilnius Vadovaudamasis Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių, patvirtintų Lietuvos […]

DĖL VALSTYBĖS SUBSIDIJOS POILSIUI SKYRIMO FARMACIJOS SEKTORIAUS DARBUOTOJAMS

DĖL VALSTYBĖS SUBSIDIJOS POILSIUI SKYRIMO FARMACIJOS SEKTORIAUS DARBUOTOJAMS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos 2020 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. 14/08/2020 pateiktą informaciją, pritaria šiame rašte išdėstytiems argumentams dėl valstybės subsidijos poilsio paslaugoms skyrimo farmacijos sektoriaus darbuotojams ir prašo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos į kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjų sąrašą įtraukti farmacijos specialistus bei atitinkamai papildyti […]