KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI VISUOMENINĖJE VEIKLOJE

Gerbiami kolegos, pasaulis keičiasi, naujos technologijos ir mokslo pažanga įpareigoja keistis ir mus, tobulėti ir kurti pažangią profesionalią farmacininkų bendruomenę. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, socialinio dialogo keliu siekti naujų perspektyvų profesinėje veikloje bei gerovės visam farmacijos sektoriui.

BENDRADARBIAUJAME