LNSS Šakinė kolektyvinė sutartis ir jos papildymai

 • 2023.10.16 S-241 Susitarimas Dėl 2021.11.15d. LNSS Nr. S-234 pakeitimo ir papildymo čia:
 • 2022.10.18 d.Derybinės darbo grupės protokolinis susitarimas 2022.10.18 d. Nr.S-246 čia:
 • 2022.10.18 d. Susitarimas Dėl 2021.11.15d. LNSS Nr.234 pakeitimo ir papildymo čia:
 • 2022 m. Lietuvos  Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis, pasirašyta 2021.11.15 d. Nr. 234 čia
 • 2019 m. liepos 26 d. Susitarimą dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr.S-116 galite žiūrėti čia
 • 2019 m. kovo 25 d. Susitarimą dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo galite skaityti čia
 • 2018 m. gruodžio 13 d. Susitarimą dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo galite skaityti čia
 • 2018 m. spalio 17 d. Susitarimą dėl LNSS šakinės kolektyvinės sutarties išplėtimo Nr. S-181 galite skaityti čia
 • 2018 m. rugsėjo 6 d. Susitarimą dėl LNSS šakinės kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-142 galite skaityti čia
 • 2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS Šakinę kolektyvinę sutartį Nr. 2/S-133 galite skaityti čia
 • 2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS Šakinės kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 priedą Nr. 1 galite skaityti čia
 • 2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS Šakinės kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 priedą Nr. 2 galite skaityti čia
 • 2018 m. birželio 26 d. Kolektyvinių derybų susitarimą Nr. S-90 ir 2018 m. gegužės 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytos derybinės darbo grupės ir Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovų, galite skaityti čia
 • 2017-06-16 LNNS Šakinė kolektyvinė sutartis , galite skaityti čia