LFDPS aktyviai dalyvauja farmacijos sektoriuje iškilusių problemų analizėje

LFDPS aktyviai dalyvauja farmacijos sektoriuje iškilusių problemų analizėje

LFDPS aktyviai dalyvauja farmacijos sektoriuje iškilusių problemų analizėje, bei teikia pasiūlymus ieškant teisingų sprendimų. Šių metų gegužės 16d. LFDPS nariai susitiko su Laisvės partijos atstovais ir aptarė problemas, su kuriomis susiduria farmacijos specialistai savo profesinėje veikloje. Bei pateikė farmacijos specialistų profesinės plėtros galimybes, kurios sėkmingai įsilietų į sveikatos sistemą. Dalinamės susitiko akimirka.

LFDPS valdybos narys Gintaras Vidžiūnas šiandien švenčia gimtadienį. Sveikiname!

Linkime tikrų ir nuoširdžių draugų, Visada turėti žmogų šalia, kurį norėtųsi vėl ir vėl apkabinti. Vaikiško, nesuvaidinto juoko ir tikrų ašarų. Linkime duoti ir gauti, aukotis ir siekti. Naiviai svajoti ir tikėti stebuklais. Linkime to, ką galima jausti, bet neįmanoma nusakyti žodžiais. Nusišypsok! Su tavo diena! LFDPS Valdyba

Genuine weddings from abroad

True overseas brides are responsible individuals looking for committed ties with Northern males https://mailbride.net/best-mail-order-bride-sites/. These women expect their suitors to provide them with a house, foods, aircraft, insurance, and other daily expenditures. They may leave financially unstable families and countries in order to pursue this opportunity. These women are frequently victimized by their traffickers. This […]