Monthly Archives: rugsėjo 2020

Dėl valstybės subsidijos poilsiui skyrimo farmacijos sektoriaus darbuotojams

Dėl valstybės subsidijos poilsiui skyrimo farmacijos sektoriaus darbuotojams

Farmacininkai lauks kito etapo, atrodo, kad jis jau prasidėjo. Tik visada jausime nuoskaudą, kad Lietuvoje mes turime dirbti už skambų žodelį AČIŪ. O išdalintas subsidijas grąžinsime visi, kam priklausė ir kam nepriklausė. Mes nepapuolėme rugpjūtį, mokytojai papuolė rugsėjį. Keista. ATSISIŲSTI VISĄ DOKUMENTĄ

Gerbiami kolegos farmacininkai, mūsų subsidijas atidavė mokytojams

Gerbiami kolegos farmacininkai, mūsų subsidijas atidavė mokytojams

Tik įsiskaitykite, ar šiame sąraše farmacininkai yra. Kas suklydo, ar sąrašosudarytojai, ar pinigų skirstytojai. LIETUVOS REPSUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SVEIKATINIMO VEIKLOS SPECIALISTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO 2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-2101 Vilnius Vadovaudamasis Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių, patvirtintų Lietuvos […]

DĖL VALSTYBĖS SUBSIDIJOS POILSIUI SKYRIMO FARMACIJOS SEKTORIAUS DARBUOTOJAMS

DĖL VALSTYBĖS SUBSIDIJOS POILSIUI SKYRIMO FARMACIJOS SEKTORIAUS DARBUOTOJAMS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos 2020 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. 14/08/2020 pateiktą informaciją, pritaria šiame rašte išdėstytiems argumentams dėl valstybės subsidijos poilsio paslaugoms skyrimo farmacijos sektoriaus darbuotojams ir prašo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos į kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjų sąrašą įtraukti farmacijos specialistus bei atitinkamai papildyti […]