Monthly Archives: rugpjūčio 2020

Rudenį laukia Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo naujovės

FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NAUJOVĖS

VVKT informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalios Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos pakeitimas. Pastarasis nustato, kad farmacijos specialistas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 120 valandų tobulino profesinę kvalifikaciją (į šį laiką įskaičiuojamos ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos […]

Kviečiame dirbti vaistininko padėjėją (farmakotechniką)

Kviečiame dirbti vaistininko padėjėją (farmakotechniką)

Kviečiame dirbti vaistininko padėjėją (farmakotechniką) 1,0 etato darbo krūviu (darbo užmokestis 1248 Eur neatskaičius mokesčių). PAREIGOS BEI SPECIALIOSIOS UŽDUOTYS 10. Organizuoti vaistinių preparatų pirkimus. 11. Užsakyti vaistinius preparatus (pagal vaistinių preparatų pirkimo konkursą) iš laimėjusių  tiekėjų, pagal sudarytas sutartis, 12. Užtikrinti vaistinių preparatų priėmimą, laikiną  laikymą, jų  identifikavimą ir de aktyvinimą naudojantis Lietuvos  nacionaline kaupykla;  13. Išduoti vaistinius preparatus įstaigos skyriams, […]

Dėl farmacijos specialistų diskriminacijos

dėl farmacijos specialistų diskriminacijos

„Dėl lėšų skyrimo“ 2.1 papunkčio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolo Nr. 14 „Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano“ 4 tikslo 9.1 papunkčio“. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau LFDPS) susipažinusi su aukščiau nurodytu nutarimu išreiškia susirūpinimą dėl farmacijos specialistų diskriminacijos neįtraukiant jų į sąrašą […]