Gerbiami kolegos farmacininkai, mūsų subsidijas atidavė mokytojams

Gerbiami kolegos farmacininkai, mūsų subsidijas atidavė mokytojams

Tik įsiskaitykite, ar šiame sąraše farmacininkai yra. Kas suklydo, ar sąrašo
sudarytojai, ar pinigų skirstytojai.

LIETUVOS REPSUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATINIMO VEIKLOS SPECIALISTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-2101

Vilnius

Vadovaudamasis Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose“, 14 ir 18 punktais:

1.  T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatorių;

1.2. Pagrindinių Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus grupių sąrašą;

2. S k i r i u Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus tvarkytoja.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatorius turi būti naudojamas registruose bei informacinėse sistemose, kurių valdytojas yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei jai pavaldžios biudžetinės įstaigos ;

3.2. Sveikatinimo veiklos profesinių kvalifikacijų klasifikatorius keičiamas atsižvelgiant į teisės aktų, reguliuojančių sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitą sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų veiklą, pakeitimus;

3.3. Nauji sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų kodai Sveikatinimo veiklos profesinių kvalifikacijų klasifikatoriuje sudaromi naudojantis Pagrindinių Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus grupių sąrašu;

3.4. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-2101

SVEIKATINIMO VEIKLOS SPECIALISTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ KLASIFIKATORIUS

Eil. Nr.KodasPavadinimas
1. Asmens sveikatos priežiūros specialistai
1.1.213168Medicinos biologas
1.2.221101Šeimos gydytojas
1.3.221104Medicinos gydytojas
1.4.221201Gydytojas chirurgas
1.5.221202Darbo medicinos gydytojas
1.6.221203Gydytojas kraujagyslių chirurgas
1.7.221204Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
1.8.221205Gydytojas akušeris ginekologas
1.9.221206Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas
1.10.221207Gydytojas anesteziologas reanimatologas
1.11.221208Gydytojas geriatras
1.12.221210Gydytojas dermatovenerologas
1.13.221211Gydytojas dietologas
1.14.221213Gydytojas endokrinologas
1.15.221214Gydytojas onkologas radioterapeutas
1.16.221216Gydytojas gastroenterologas
1.17.221217Gydytojas genetikas
1.18.221218Gydytojas hematologas
1.19.221219Infekcinių ligų gydytojas
1.20.221220Gydytojas širdies chirurgas
1.21.221221Gydytojas kardiologas
1.22.221222Abdominalinės chirurgijos gydytojas
1.23.221223Klinikinės toksikologijos gydytojas
1.24.221224Gydytojas nefrologas
1.25.221225Gydytojas neonatologas
1.26.221226Gydytojas neurochirurgas
1.27.221227Gydytojas neurologas
1.28.221228Gydytojas oftalmologas
1.29.221229Gydytojas onkologas chemoterapeutas
1.30.221230Gydytojas otorinolaringologas
1.31.221231Gydytojas patologas
1.32.221232Vaikų ligų gydytojas
1.33.221234Gydytojas psichiatras
1.34.221236Gydytojas pulmonologas
1.35.221237Gydytojas radiologas
1.36.221241Gydytojas reumatologas
1.37.221242Teismo medicinos gydytojas
1.38.221244Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
1.39.221245Vidaus ligų gydytojas
1.40.221246Gydytojas krūtinės chirurgas
1.41.221248Gydytojas ortopedas traumatologas
1.42.221249Gydytojas urologas
1.43.221250Gydytojas vaikų alergologas
1.44.221251Gydytojas vaikų chirurgas
1.45.221252Gydytojas vaikų endokrinologas
1.46.221254Gydytojas vaikų gastroenterologas
1.47.221255Gydytojas vaikų onkohematologas
1.48.221256Gydytojas vaikų reumatologas
1.49.221257Gydytojas vaikų kardiologas
1.50.221258Gydytojas vaikų nefrologas
1.51.221259Gydytojas vaikų neurologas
1.52.221260Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
1.53.221261Gydytojas vaikų pulmonologas
1.54.221263Sporto medicinos gydytojas
1.55.221266Laboratorinės medicinos gydytojas
1.56.221267Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
1.57.221269Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
1.58.221281Skubiosios medicinos gydytojas
1.59.221282Gydytojas klinikinis farmakologas
1.60.221283Vaikų infekcinių ligų gydytojas
1.61.222101Bendrosios praktikos slaugytojas
1.62.222109Išplėstinės praktikos slaugytojas
1.63.222201Akušeris
1.64.226101Gydytojas odontologas
1.65.226102Gydytojas burnos chirurgas
1.66.226103Gydytojas ortodontas
1.67.226104Gydytojas periodontologas
1.68.226105Gydytojas endodontologas
1.69.226106Gydytojas odontologas ortopedas
1.70.226107Gydytojas vaikų odontologas
1.71.226108Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
1.72.226401Kineziterapeutas
1.73.226402Ergoterapeutas
1.74.226501Dietistas
1.75.226702Optometrininkas
1.76.226905Medicinos genetikas
1.77.263402Medicinos psichologas
1.78.321402Dantų technikas
1.79.325101Gydytojo odontologo padėjėjas
1.80.325102Burnos higienistas
1.81.325503Masažuotojas
1.82.532102Paramedikas
1.83.532104Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas
1.84.532105Radiologijos technologas
1.85.532106Biomedicinos technologas
2. Farmacijos specialistai
2.1.321303Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas)
2.2.226205Vaistininkas
3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
3.1.226324Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo veiklai
3.2.226325Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo veiklai
3.3.226326Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalomojo higienos įgūdžių mokymo veiklai
3.4.226327Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai veiklai
3.5.226328Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas visuomenės sveikatos saugos ekspertizės veiklai
3.6.226329Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) veiklai
4. Kitą sveikatinimo veiklą vykdantys specialistai
4.1.211131Medicinos fizikas
4.2.211132Gyvensenos medicinos specialistas
4.3.211133Ortopedas technologas
4.4.213125Embriologas
4.5.226909Meno terapeutas
4.6.235202Logoterapeutas
4.7.321110Perfuzininkas
4.8.325103Odontologo pagalbininkas
4.9.325501Ergoterapeuto padėjėjas
4.10.325502Kineziterapeuto padėjėjas
4.11.532103Slaugytojo padėjėjas

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-2101

PAGRINDINIŲ SVEIKATINIMO VEIKLOS SPECIALISTŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ KLASIFIKATORIAUS GRUPIŲ SĄRAŠAS

1. Asmens sveikatos priežiūros specialistai

2. Farmacijos specialistai

3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

4. Kitą sveikatinimo veiklą vykdantys specialistai

_____________

ATSISIŲSTI VISĄ DOKUMENTĄ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *