Rudenį laukia Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo naujovės

FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NAUJOVĖS

VVKT informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalios Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos pakeitimas. Pastarasis nustato, kad farmacijos specialistas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 120 valandų tobulino profesinę kvalifikaciją (į šį laiką įskaičiuojamos ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos […]

Kviečiame dirbti vaistininko padėjėją (farmakotechniką)

Kviečiame dirbti vaistininko padėjėją (farmakotechniką)

Kviečiame dirbti vaistininko padėjėją (farmakotechniką) 1,0 etato darbo krūviu (darbo užmokestis 1248 Eur neatskaičius mokesčių). PAREIGOS BEI SPECIALIOSIOS UŽDUOTYS 10. Organizuoti vaistinių preparatų pirkimus. 11. Užsakyti vaistinius preparatus (pagal vaistinių preparatų pirkimo konkursą) iš laimėjusių  tiekėjų, pagal sudarytas sutartis, 12. Užtikrinti vaistinių preparatų priėmimą, laikiną  laikymą, jų  identifikavimą ir de aktyvinimą naudojantis Lietuvos  nacionaline kaupykla;  13. Išduoti vaistinius preparatus įstaigos skyriams, […]

Dėl farmacijos specialistų diskriminacijos

dėl farmacijos specialistų diskriminacijos

„Dėl lėšų skyrimo“ 2.1 papunkčio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolo Nr. 14 „Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano“ 4 tikslo 9.1 papunkčio“. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau LFDPS) susipažinusi su aukščiau nurodytu nutarimu išreiškia susirūpinimą dėl farmacijos specialistų diskriminacijos neįtraukiant jų į sąrašą […]

Dėl kai kurių vaistinėms aktualių sveikatos apsaugos ministro spendimų pripažinimo netekusiais galios buvo pasirašytas

sveikatos apsaugos ministro spendimų pripažinimo netekusiais galios buvo pasirašytas

Patvirtiname, kad minėtas projektas dėl kai kurių vaistinėms aktualių sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo spendimų pripažinimo netekusiais galios šiandien buvo pasirašytas. Šis sprendimas pripažįsta netekusiais galios šiuos sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimus: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio–ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. V-409 „Dėl […]

KVIEČIAME Į LIETUVOS FARMACIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS SUSIRINKIMĄ (KONFERENCIJĄ).

LIETUVOS FARMACIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

Gerbiami kolegos, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos nariai ir norintys jais tapti. Informuojame, kad 2020-07-04 10 val. ART CITY INN J.Jasinskio str. 14 vyks Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos susirinkimas(konferencija).Kviečiame aktyviai dalyvauti. LFDPS valdyba.

SAM nori padėkomis pagerbti farmacijos specialistus bei kitus vaistinių darbuotojus

SAM nori padėkomis pagerbti farmacijos specialistus bei kitus vaistinių darbuotojus

Sveikatos apsaugos ministerija nuoširdžiai dėkoja vaistinėms ir jose dirbantiems farmacijos bei kitiems specialistams už įdėtą reikšmingą indėlį suvaldant pirmąją COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) bangą šalyje. Norėdami padėkomis pagerbti labiausiai ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos metu nusipelniusius farmacijos specialistus bei kitus vaistinių darbuotojus kviečiame Jūsų organizaciją pateikti labiausiai, Jūsų vertinimu, padėkų vertų darbuotojų sąrašą nurodant darbuotojo […]

SKUBUS PRANEŠIMAS FARMACININKAMS

SKUBUS PRANEŠIMAS FARMACININKAMS

Skubame pranešti, kad sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas pasirašė sprendimą, leidžiantį nuo šiol parduoti daugiau nei 1 nereceptinio vaistinio preparato pakuotę bei panaikinantį rekomendaciją riboti vienam asmeniui parduodamą dezinfekcinio skysčio kiekį. ATSISIŲSTI VISĄ SPRENDIMĄ

Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu pripažinimo netekusiu galios

Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu pripažinimo netekusiu galios

Informuojame, kad buvo pasirašytas sprendimas (pridedama), kuriuo stabdomas sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-553 „Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu“ galiojimas. ATSISIŲSTI VISĄ SPRENDIMĄ