K R E I P I M A S I S

K R E I P I M A S I S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NR. XI-2017 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2296(2)

Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau LFDPS) šiuo raštu kreipiasi į Jus norėdama atkreipti dėmesį dėl farmakotechnikų profesinės veiklos. Pažymime, kad ši problema iškilo Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Iki 2006 metų Lietuvoje farmakotechnikai vykdė licencijuotą farmacinę veiklą. Įgyvendinant ir keičiant farmacijos politiką valstybės lygmeniu nebuvo priimti atsakingi politiniai sprendimai farmakotechnikų atžvilgiu. Dėl nežinomų priežasčių formuojant farmacijos politiką, šiems specialistams buvo panaikintos licencijos savarankiškai farmakotechniko veiklai. Iki šiol šis specialistų profesinės veiklos klausimas nėra išspręstas ir teisiškai neapibrėžtas. Reaguojant į aukščiau išdėstytus Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo pakeitimus LFDPS pasisako už pasiūlymus leisti dirbti taip, kaip ligi šiolei dirbo, farmakotechnikams parengtiems iki 2006 metų ir turėjusiems licenciją savarankiškai farmakotechniko veiklai. LFDPS mano, kad tokiu sprendimu bus atstatytas socialinis teisingumas, pateisintas darbuotojų lūkestis ir tikslingai panaudotos valstybės biudžeto lėšos ruošiant šios srities specialistus valstybės lygmeniu.

LFDPS prašo atsižvelgti į išdėstytus argumentus ir pritarti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2296(2).

LFDPS siūlo priimti atsakingus, socialiai teisingus sprendimus formuojant tolimesnę farmacijos politiką.

Pagarbiai,

Pirmininkė

Lina Ganatauskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *