Lygios galimybės darbe

Lygios galimybės darbe

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos

1 straipsnyje nustatyta, kad:

visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, kad: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos

23 straipsnyje nustatyta, kad:


visose srityse turi būti užtikrinta moterų ir vyrų lygybė, įskaitant priėmimą į darbą, darbą ir atlyginimą.

ATSISIŲSTI VISĄ STRAIPSNĮ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *