Tag Archives: Lygios galimybės darbe

Lygios galimybės darbe

Lygios galimybės darbe

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1 straipsnyje nustatyta, kad: visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, kad: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų […]