Tag Archives: kad vaistinės vadovautųsi pirmiau minėtais teisės aktais ir neklaidintų pacientų.

SVARBU! Dėl receptinių vaistų pardavimo (išdavimo) vaistinėse karantino šalyje metu

Gavome skundą, kad vaistinėse ribojamas receptinių vaistų pardavimas pagal receptus

Gavome skundą, kad vaistinėse ribojamas receptinių vaistų pardavimas pagal receptus. Primename, kad keitėsi nereceptinių vaistų išdavimo tvarka – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-378 (pridedamas) yra draudžiama parduoti daugiau kaip po vieną to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos nereceptinio vaisto […]