SPRENDIMAS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ IZOLIAVIMO BEI TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS ATLIKIMO

SPRENDIMAS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ IZOLIAVIMO BEI TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS ATLIKIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei siekdamas užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, n u s p r e n d ž i u:

Įpareigoti visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos vadovus, sprendžiant klausimus dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo, vadovautis Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairėmis, patalpintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto tinklapyje adresu: http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/SAD_ekspozicijos_gaires_v1_galutinis.pdf.

ATSISIŲSTI: Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairės

ATSISIŲSTI: Sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID -19 ligos atlikimo sprendimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *